Бережіть здоров’я змолоду!

Дбайливе ставлення до власного здоровя – це досить актуальна проблема сучасного суспільства, адже здоровя вважається суспільною цінністю. Проте не всі люди достатньо поінформовані про здоровий спосіб життя, а деякі свідомо ним нехтують. Ведення здорового способу життя важливе для кожної людини і особливо – для студентської молоді, адже саме студенти – майбутнє країни.

Фізична культура існує невід’ємно від здорового способу життя. Зміцнення і збереження здоров’я є пріоритетним напрямом основних законодавчих актів і нормативно-правових документів по фізичній культурі. Так, в концепції фізичного виховання, в цільовій комплексній програмі «Фізичне виховання – здоров’я нації», в Законі України «Про фізичну культуру і спорт» мовиться, що фізична культура і спорт, які є складовою частиною загальної культури, сприяють навчанню студентів, підвищуючи їх розумову і фізичну працездатність.

Також варто звернути увагу на той факт, що студенти завжди знаходяться в стресовому стані, оскільки розумова діяльність пов’язана з емоційною напругою, особливо під час сесії. Фізична культура і здоровий спосіб життя можуть звести до мінімуму, а іноді й до нуля ризик поганого самопочуття або стан хвороби.

Здоровий спосіб життя тісно переплітається з фізичним вихованням, про що мовиться в національній доктрині розвитку освіти.

Здоровий спосіб життя – це спосіб життя, заснований на принципах раціональної організованості, активності, праці, загартовує і захищає від несприятливих дій навколишнього середовища і дозволяє до глибокої старості зберігати етичне, психічне і фізичне здоров’я.

Здоровий спосіб життя припускає дотримання таких установок:

 – ознайомлення з науково-медичною літературою з цих питань;

 – чергування праці і відпочинку;

 – відмова від шкідливих звичок;

 – самостійне заняття спортом і фізичною культурою;

 – дотримання режиму дня і рухового режиму;

 – використання у повсякденному житті різних засобів фізичного виховання, спорту і туризму;

 – знаходження певний час на свіжому повітрі.

Фізична культура займає провідну роль в дотриманні здорового способу життя. Для нормального функціонування організму студента необхідна певна кількість рухової активності, що втілюється у фізичних вправах. Регулярні фізичні навантаження приводять організм в стан тренованості, в основі якого лежить процес адаптації, тобто пристосування функцій різних органів до нових умов їх діяльності.

Таким чином, численні дослідження свідчать про благотворний вплив регулярних занять фізичними вправами на здоров’я і фізичний стан людини будь-якого віку. У різні вікові періоди ці заняття переслідують різні цілі. У студентські роки заняття особливо важливі: вони направлені на вдосконалення фізичної підготовленості, фізичного розвитку і фізичної працездатності, профілактику захворювань, які можуть розвинутися в старшому віці. Але самі по собі вони не приносять бажаних зрушень у здоров’ї студентської молоді.

Тільки в комплексі з іншими, переліченими у цій статті установками, можливо сприяти загальному здоровому способу життя і самопочуттю студента. Бережіть здоров’я змолоду!

МІСЬКА СТУДЕНТСЬКА ЛІКАРНЯ

Студентська лікарня функціонує з 1922 року.

Студентська лікарня сьогодні є сучасною багатопрофільною лікувально-профілактичною установою, що надає медичну допомогу студентам 24 Державних вищих навчальних закладів III–IV рівня акредитації, денної форми навчання, на 3-х рівнях

Реєстратура: тел. 706-15-14, 725-51-78, studhosp@ukr.net