Попередження перевтоми студентів в освітньому процесі

Для виконання студентами вищих освітніх установ певних обов’язків (компетенцій), які доручаються їм для сприяння в досягненні певної міри освіченості, призначається навчальне навантаження, яка як система навчальних завдань, зумовлена ​​вимогами до відповідного рівня освіченості, призводить до інтегративної (емоційно-вольової, розумової і фізичної) напруженості, до стомлення. Само по собі стомлення представляється природною реакцією виробленого праці і об’єктивно притаманне виконання будь-якої діяльності. Пряму загрозу здоров’ю студентів можуть представляти виражені форми перевтоми – стану організму, що виникає при тривалій дії фізичних і розумових навантажень, відсутності відпочинку, метою якого є відновлення сил, досягнення працездатного стану організму. Під працездатністю студента ми розуміємо його потенційну можливість виконувати освітню діяльність на досить високому рівні ефективності протягом тривалого часу.

Педагоги і викладачі, займаючись спрямованим формуванням основ працездатності студентів, робили предметом вивчення прояв суттєвих ознак працездатності у виконанні навчальних завдань. До психічних причин зниження працездатності, пізнавальної активності студентів можна віднести виховання пасивності замість природних на початку розвитку у дітей прагнень до самостійної діяльності, а також випадки формування у студентів неприємних емоційних переживань, пов’язаних з надмірними вимогами, непосильними для них.

Проаналізувавши роботи по психофізіології, ми виділяємо чотири ступені перевтоми студентів: що починається, легке, виражене, важкий, і їх ознаки. Наступ важкого перевтоми у студентів в ході здійснення ними освітньої діяльності є неприпустимим, так як воно потребує лікування. При виявленні ознак починається, легкого, вираженого перевтоми у студентів викладачам слід звертати увагу на появу у них почуття втоми, що відзначається вже перед початком занять, відсутність інтересу до виконуваної діяльності, апатію, підвищену дратівливість і неадекватну реакцію на поведінку, репліки товаришів і викладачів. При настанні перевтоми у студентів ускладнюється рішення навіть відносно легких розумових завдань, збільшується число систематичних помилок, які раніше не мали місця, сповільнюється виконання придбаних в ході освітньої діяльності прийомів і навичок. За описаним нами ознаками викладачі можуть виявити виражені форми перевтоми студентів, які становлять загрозу їх здоров’ю, спостерігаючи за фізичним та емоційним станом студентів і їх поведінкою на занятті, використовуючи спостереження як метод діагностики.

Ми вважаємо, що необхідно визначитися (дати визначення) з поняттям «попередження перевтоми студентів», для того щоб сформулювати вимоги, дотримання, яких, на наш погляд, буде сприяти попередженню перевтоми студентів і дозволить розробити комплекс педагогічних умов, що забезпечують ефективну діяльність педагогів щодо попередження перевтоми і збереженню здоров’я студентів в освітньому процесі вищого навчального закладу.

З логічної точки зору кожне поняття характеризується з боку його змісту і обсягу. Педагогічне поняття – відображення дослідником самого головного, істотного в педагогічних явищах (обсяг поняття), що дозволяє віднести їх до одного родового класу і логічно визначити в якості феномена через сукупність ознак (зміст поняття) в словесній формі. Дотримуючись визначенню поняття «попередження», представляється можливим визначитися зі змістом поняття «попередження перевтоми студентів» -це прийняття попередніх заходів щодо недопущення перевтоми студентів в ході здійснення ними освітньої діяльності. Заходи щодо недопущення перевтоми студентів в ході здійснення ними освітньої діяльності можуть робити багато учасників освіти шляхом здійснення навчальної (студенти), педагогічної (викладачі) або супроводжує (адміністрація, медичні працівники, батьки та ін.) Діяльностей. Відповідний «набір» повноважень (прав) в освіті, яким може володіти будь-яка людина, якщо він виконує функції, пов’язані з освітою, шляхом здійснення навчальної, педагогічної або супроводжує діяльностей – це компетенція учасника освіти. Ми обмежимося розглядом суб’єкт-суб’єктної взаємодії двох учасників освітнього процесу: студента і викладача, так як найчастіше до стомлення студентів призводить навчальне навантаження як система навчальних завдань, зумовлена ​​вимогами до відповідного рівня їх (студентів) освіченості.

До причин, що сприяють настанню перевтоми, можна також віднести:

  1. невідповідність рівня вимог у вузі з боку викладача початкової підготовки студентів;
  2. роботу студентів з великим об’ємом інформації без спеціальної підготовки;
  3. неприємні емоційні переживання у студентів, пов’язані з надмірними вимогами викладачів, непосильними для них;
  4. зниження рівня мотивацій до навчання у студентів з-за незадоволеності методами викладання.

Відомо, що обмежувачами навантажень (навчальної, професійної) в правовому аспекті як засобами соціального захисту (перш за все, в плані здоров’я) служать максимально допустимі нормативи навантажень. Документом, що визначає загальні нормативи навчального навантаження студентів вищих освітніх установ, є Державний освітній стандарт вищої професійної освіти. Конкретне ж дотримання відповідних нормативів, розподіл їх у часі здійснення процесів в освіті (рівномірно, нерівномірно, з урахуванням стану здоров’я, працездатності і т.д.) виробляють щодо навчального навантаження такі учасники освіти як викладачі.

Студенти, здійснюючи освітню діяльність, самі встановлюють організаційний регламент її виконання: обсяг і терміни виконання навчальних завдань. З позицій гуманно-орієнтованого і системно-сінергеті-чеського підходів студенти і викладачі, будучи суб’єктами, з одного боку, що здійснюють (студенти) освітню діяльність, а з іншого боку супроводжуючими (викладачі) освітню діяльність, повинні максимально реализо-вивать позитивні результати (досягнення рівня освіченості студентами не нижче певного Державним освітнім стандартом) і зводити до мінімуму негативні наслідки (наступ перевтоми як загрозу здоров’ю ст удентов) досягнення позитивних результатів.

З огляду на вищезгадані змістовні аспекти попередження перевтоми студентів, визначившись з об’ємом даного поняття, дамо таке визначення. Попередження перевтоми студентів – це взаємодія студентів і викладачів, здійснюване в межах їх компетенцій, по виявленню причин і умов, що сприяють настанню перевтоми, вживання заходів до усунення даних причин і умов, щодо запобігання (недопущення) перевтоми в ході виконання студентами освітньої діяльності.

На закінчення відзначимо, що визначення поняття «попередження перевтоми студентів» дозволить визначитися з вимогами, додержання яких сприятиме попередженню перевтоми студентів і розробці комплексу педагогічних умов, що забезпечують ефективну діяльність педагогів щодо попередження перевтоми і збереженню здоров’я студентів в освітньому процесі вищого навчального закладу.

МІСЬКА СТУДЕНТСЬКА ЛІКАРНЯ

Студентська лікарня функціонує з 1922 року.

Студентська лікарня сьогодні є сучасною багатопрофільною лікувально-профілактичною установою, що надає медичну допомогу студентам 24 Державних вищих навчальних закладів III–IV рівня акредитації, денної форми навчання, на 3-х рівнях

Реєстратура: тел. 706-15-14, 725-51-78, studhosp@ukr.net