тут появится виджет

Наша лікарня

Студентська лікарня функціонує з 1922 року.

 Студентська лікарня сьогодні є сучасною багатопрофільною лікувально-профілактичною установою, що надає медичну допомогу студентам 24 Державних вищих навчальних закладів III–IV рівня акредитації, денної форми навчання,  на 3-х рівнях:

Первинному – в 14 Центрах первинної медико-санітарної допомоги і 9 пунктах охорони здоров’я, розташованих безпосередньо у вузах, де проводиться комплекс профілактичних і протиепідемічних заходів, надається первинна медична допомога.

Вторинному – в поліклініці на 3 тис. відвідувань в день, де лікарями-фахівцями надаються всі види лікувально-профілактичної допомоги, в т.ч. диспансеризація, і проводяться всі необхідні діагностичні дослідження.

Третинному – в стаціонарі на 180 ліжок для студентів і 60 ліжок для ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Лікарня надає медичну допомогу студентам 24 вищих учбових закладів III-IV рівнів акредитації державної форми власності силами близько 800 співробітників, в т.ч. лікарями по 34 спеціальностям.

Основні задачі лікарні:

 • Невідкладна медична допомога;
 • Збереження епідблагополуччя в студентських колективах;
 • Профілактика хронічних неінфекційних захворювань;
 • Лікувально-діагностична допомога;
 • Формування у студентів навиків здорового способу життя, в т.ч. попередження розвитку залежностей і шкідливих звичок;
 • Психологічна допомога студентам;

Основні показники видів діяльності (в середньому щорічно):

 • реєструється близько 1 млн. звернень студентів на амбулаторно-поліклінічному рівні (або близько 10 відвідувань на 1 студента);
 • з метою попередження занесення і розповсюдження інфекційних і інших захворювань оглядаються більше 60 тисяч студентів, в т.ч. близько 20 тисяч – у вогнищах інфекційних захворювань;
 • флюорографічне обстеження на туберкульоз проводиться більше 80 тис. студентів;
 • обов’язкові поглиблені медичні профілактичні огляди проходять більше 70 тис. студентів;
 • стаціонарну допомогу отримують більше 7 тисяч пацієнтів;
 • медперсоналом проводиться більше 1 тисячі лекцій і 25 тисяч бесід з питань санітарної освіти і формування навиків здорового способу життя;
 • фахівцями Центру психічного здоров’я студентської молоді зі всіх видів діяльності охоплено більше 37 тис. чоловік.

Особливості лікарні.

         Наша лікарня єдина в Україні з 7 студентських лікувально-профілактичних установ, яка надає стаціонарну допомогу студентам і викладачам вищих навчальних закладів (ВНЗ) м. Харкова.

         Відкрито єдиний в Україні Центр психічного здоров’я студентської молоді на базі поліклініки лікарні.

         Працюють Центри первинної медико-санітарної допомоги безпосередньо на базах ВНЗ м. Харкова, що наблизило первинну медико-санітарну допомогу для студентів, зробивши її доступною.

         У своїй діяльності наша лікарня реалізує всі задачі в області державної молодіжної політики; надає медичну допомогу студентам, які прибули з інших регіонів України і ближнього зарубіжжя (близько 60%), далекого зарубіжжя (близько 7 тисяч чоловік), районів області і м. Харкова; працює в умовах щорічної міграції студентів (близько 20 тисяч щорічно вступають до ВНЗ і стільки ж закінчують).

         Створена система надання медичної допомоги студентам вищих навчальних закладів, що формувалася впродовж всього історичного шляху лікарні.

         Постійно удосконалюється система надання медичної допомоги студентам шляхом участі в міжнародних і регіональних проектах і програмах.

Стратегічні задачі:

створення нової регіональної програми, що припускає:

 • удосконалення і впровадження першого в Україні електронного медичного паспорта студента;
 • удосконалення системи психологічної допомоги студентам;
 • удосконалення освітньої моделі по формуванню у студентів навиків здорового способу життя;

         Маючи у своїй структурі стаціонар і поліклініку, центри ПОЗ в кожному ВНЗ, вона є єдиним лікувально-профілактичним комплексом такого профілю на Україні. Лікарня надає медичну допомогу близько 90 тис. студентів денної форми навчання 24 ВНЗ м.Харкова, а також особам, що брали участь у ліквідації аварії на ЧАЕС.

        У лікарні працює близько 800 співробітників.

Серед них:

заслужених лікарів України – 3 особи;

кандидатів медичних наук – 5 осіб;

заслужених медпрацівника – 3 особи;

співробітників зі стажем роботи в студентській лікарні більш чверті століття – 46 осіб.

         У стаціонарі розгорнуті терапевтичне, гастроентерологічне і неврологічні відділення – усього 240 ліжок, у яких лікуються протягом року майже 6 тис. хворих.

         У поліклініці функціонують 15 відділень, серед яких такі як відділення профілактики, функціональної і ендоскопічної діагностики, клініко-діагностична лабораторія і рентген-флюорографічне відділення. Фахівці ведуть прийом по 34 спеціальностям. Поліклініка забезпечує 3 тис. відвідувань у зміну.

         Лікарня тісно співпрацює із багатьма харківськими науковими і навчальними інститутами медичного профілю: з кафедрами Харківської медичної академії післядипломної освіти, Національною фармацевтичною академією України, Харківським державним медичним університетом, Інститутом неврології і психіатрії.

МІСЬКА СТУДЕНТСЬКА ЛІКАРНЯ

Студентська лікарня функціонує з 1922 року.

Студентська лікарня сьогодні є сучасною багатопрофільною лікувально-профілактичною установою, що надає медичну допомогу студентам 24 Державних вищих навчальних закладів III–IV рівня акредитації, денної форми навчання, на 3-х рівнях

Реєстратура: тел. (057)706-15-14, (057)725-51-78, studhosp@ukr.net